Välkommen till Vårvindens BMK

Den självklara samlingspunkten för badminton.

Aktuellt just nu

DM Göteborg

Välkomna till DM som denna gången spelas i Alelyckans Sportcenter. Vårvinden är glada att anordna årets Distrikts Mästerskap här i Göteborg och önskar alla välkomna den 12 november.

Vårvindens BMK

Klubbtävling Kinnekulle

Helgen v 49 är det äntligen dags för en klubbresa till Kinnekulle igen. Vi åker under eftermiddagden den 9/12 och återvänder hem söndag em 11/12.

Kan några föräldrar med bil tänka sig att följa med på resan och hjälpa till med matlagning, skjuts till hallen lördag och söndag samt hålla lite koll på ungdomarna tillsammans med tränarna vore vi mycket tacksamma. Meddela till mig (Linda) på nummer 070-5667256 så snart som möjligt! Först till kvarn ☺️ Du som förälder bor gratis och äter utan kostnad när vi äter i stugan. Milersättning utgår om så önskas.

Kom också ihåg att anmäla dig som spelare/ditt barn till själva resan och till tävlingen. Anmälningslänkar till detta finns på hemsidan. Begränsat antal platser finns i stugan, så även här är det bra att anmäla så snart det går.

Bästa hälsningar från styrelsen genom Linda Blomberg

Välkomna till Vårvinden BMK:s årsstämma 2022 den 31 okt.

Bästa medlemmar i Vårvinden,

Härmed bjuds alla medlemmar till Vårvindens årsstämma 2022. Vi hoppas att så många som möjligt kan närvara och även i år har vi beslutat att stämman kommer att hållas digitalt. Underlag för stämman kommer att vara tillgängliga digitalt ungefär en vecka före utsatt tid.

Plats: Digitalt - länk för stämman kommer att mailas ut senast dagen för mötet.

När: måndag 31 oktober kl. 19:00

Dagordning för årsstämman

 1. Stämmans öppnade

 2. Fastställande av röstlängd för mötet.

 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.

 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 6. Fastställande av dagordning

 7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 10. Fastställande av medlemsavgifter.

 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

  • Val av ordförande för en tid av ett år

  • Val av ledamöter (2) för en tid av två år

  • Val av två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år

 14. Val av en revisor jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta

 15. Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande

 16. Val av ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

 17. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 6. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

 18. Stämmans avslutande

Varmt välkomna

Jonas Karlsson

Ordförande Vårvindens BMK

Tävlingar inför hösten 2022

Nytt för terminen är också att anmälan till alla tävlingar görs via hemsidan. Detta görs genom att gå in på vår bokningssida som man når via sidan Tävlingar och Tävlingsanmälan och sedan vidare till bokningssidan. På bokningssidan behöver man logga in (följ instruktionerna på sidan). Välj gruppen tävlingar sedan ser man vilka tävlingar som är aktuella just nu och ca tre-fyra månader framåt innan Göteborgs när område. Tävlingsanmälan behöver var ina ca tre veckor före tävlingsdagen för att vi skall kunna registrerar er anmälan för tävlingen.

Tävlingar den närmast tiden är:

- Games Of Clubs deltävling 1 (Ungdomstävling nivå 1 & 3 U11 – U15 samt nivå 3 för U17) spelas den 3 september på Alelyckan, sista anmälningsdag är 25 augusti.

- Uppstarten Trollhättan - 2022 (Ungdomstävling nivå 3 U11 – U17 (ej nybörjare)) spelas den 10 – 11 september, sista anmälningsdagen är 24 augusti.

- Games Of Clubs deltävling 2 (Ungdomstävling nivå 1 & 3 U11 – U15 samt nivå 3 för U17) spelas den 3 september på Alelyckan, sista anmälningsdag är ca 12 september.

- GotElit och GotElit Region (Ungdomstävling nivå 5 U11 – U21 samt nivå 4&6 samt U15 nivå 3) ) spelas den 8 – 9 oktober, sista anmälningsdag är ca 16 september.

- Kungs Open (Klasser är Nivå 1 nybörjare U11N - U17N och seniorklasserna B & C) spelas den 15 -16 oktober, sista anmälningsdag är ca 26 september.

Information inför höstterminen 2022

Välkomna till höstterminen 2022 i Vårvinden. Träningen kommer att startas upp redan nästa vecka det vill säga V33 måndagen den 15 augusti. Detta avser träningarna måndag till torsdag, söndagarna kommer att startas den 28 augusti det vill säga V34.

Nytt för terminen är att det kommer en kallelse till varje träning där ni meddelar om ni kommer på träningen eller om ni har förhinder. Kallelsen kommer att komma ca 3 dagar före varje träningstillfälle (samt en påminnelse dagen innan) till den mailadress som vi har registrerat i vårt datasystem. Man kan mer fördel ladda ner SportAdmins MedlemsApp i antingen Google Play eller App Store där man kan svara på kalles skicka meddelande till tränaren mm.

Under V32 (senast lördag) kommer information skicka till alla som är registrerade på ett tränings pass. Om ni inte fått ett mail senast lördag var vänlig att kontakta Jonas på sms 073–4378595 eller på mail jonas.karlsson@varvinden.com så löser vi detta.

Om Vårvinden

År 1968 grundades Vårvindens Badmintonklubb där den främsta satsningen var på idrott för ungdomar.

Börja spela badminton

Vill du börja spela badminton? Kul!
I Vårvinden har vi en mängd olika träningsgrupper på olika nivåer.

Nyheter

Senaste nytt avseende Vårvinden, tävlingar, träningar och allt annat.

Tävlingar

Allt om tävlingar i Vårvinden.
Anmälningar, tävlingskalender med mera

Träning

Allt om träning i Vårvinden.
Träningsschema, avgifter med mera.

Våra Samarbetspartners