Utmärkelser

Utmärkelser

I början av höst terminen har Vårvinden en uppstart aktivitet för sina medlemmar, där olika utmärkelser delas ut för särskilda prestationer. Stipendiaterna väljs ut av styrelsen. 

Se tidigare Stipendiater

Hilmer Olssons Stipendium

Vårvindens grundare Hilmer Olsson startade en ungdomsfond med målet att genom stipendier uppmuntra och stimulera klubbens ungdomar till en positiv utveckling. Ett stipendium delas ut till en flicka respektive pojke som är medlem i klubben. 

Kriterier för utmärkelsen:

Se bidragsgivare till Hilmer Olssons fond

Årets vårvindare

Kriterier för utmärkelsen: 

Guldfjäderbollen

Denna utmärkelse kretsar främst kring prestation, och tilldelas en spelare som utmärkt sig under en tävling eller kontinuerligt under hela säsongen. 

Årets procentare

Priset delas ut till den spelare i A-laget som procentuellt vunnit mest matcher under säsongen.