Tävlingspolicy

Allmänt

 • För att få tävla för Vårvindens badmintonklubb krävs att spelaren betalar medlemsavgift och licens

Anmälningsinformation

 • Alla anmälningar ska ske via Vårvindens hemsida och vår bokning sida. Se mer information på sidan Tävlingsanmälan

 • Ansvarig för att ta emot anmälningar är Krister Johannesson (tel. 073- 719 96 00)

Utagningskriterier seriespel

Allmänt

 • Vårvinden har för nuvarande tre representationslag i det svenska seriesystemet.

Lagledare

 • Lagledaren är ytterst ansvarig och är behörig att ta ut speltruppen för varje seriesammandrag

Uttagning

 • Uttagning av spelare görs i samråd mellan A-lagets, B-lagets och C-lagets lagledare

 • Riktlinjer: A-lagstruppen väljs ut först, därefter B-lag samt eventuellt C-lag. C-laget skall vara fokuserat till våra ungdomar om det inte finns tillräckligt med deltagare får även andra spelar användas. (beslutas av lagledaren för C-laget)

Vett och etikett

En vårvindare.....

 • visar alltid respekt för såväl medspelare som motståndare

 • stöttar och coachar sina lagkamrater

 • beter sig föredomligt inför andra spelare

 • vänder siffror när det är vår tur

 • värmer upp i god tid för en match

 • tar eget ansvar för att äta och återhämta oss mellan matcher

 • kämpar och ger inte upp

 • ....både inne och utanför banan

Klubbkläder

 • Vid deltagande i seriespel skall klubbkläder alltid bäras av samtliga spelare. Vid deltagande i individuella tävlingar skall klubbkläder i första hand användas till förmån för egna- eller sponsorskläder.