Träningsgrupper

Badmintonskolan (BS)

Grupperna är åldersinriktade, yngre barn 7 – 11 år och äldre barn 12 – 16 år. 

Träningen är badmintoninriktad men med badminton inspirerade lekar och mycket fritt spel/matcher 

Målet med Badmintonskolan är att spelaren ska lära sig grunderna i badminton samtidigt som träningen ska vara rolig.

Fortsättningsgruppen (FG)

Fortsättning från badmintonskolan men mer organiserade träning där mer fokus läggs på att lära barn ett grundläggande kunna spela badminton samtidigt som elever ska ha rolig. 

Målet med Fortsättningsgrupperna är att ha kul och tycka det är roligt med badminton. Fortsätta utveckla grunderna i badminton och klara av de olika slag och tekniker som lärs ut på denna nivå.

Förberedande tävlingsgrupp (FT)

Gruppen syfte är att förbereda elever för nästa nivå av träning. Fokus läggs för att nå de kunskapskrav som är nödvändiga för Tävlingsgrupp 1 eller 2 . 

Förberedande tävlingsgrupp är ett extra tillfälle utöver ordinarie träning. Kan van vara att delta på träningar i antingen Tävlingsgrupp 1 eller i Träningsgrupp eller separata tillfällen.  Det är tränarna som väljer ut vilka som anses lämpliga och mogna att börja spela i förberedande tävlingsgrupp

Tävlingsgrupp 1 (TG1)

Grupperna är inte åldersinriktade utan baseras på kunskaps- och ambitionsnivå. Tävlingsgrupp ökar kravet på närvaro och intresse för träning, vi tycker det är roligt att spela och tävla. Grundläggande teknikträning med racket, fotarbete och enklare spelmoduler.

Tävlingsgrupp 2 (TG2)

Fortsättning på Tävlingsgrupp 1 med mer avancerad teknik &. spelmoduler. Vi fortsätter att utveckla och nöta inlärda slag- och fotarbetstekniker.

Tävlingsgrupp 3 (TG3)

Fortsättning på Tävlingsgrupp 2 än mer avancerade spelövningar, spelmoduler, matchträning och styrka/fysträning.

Senior Matchträning (SM)

Matchspel för klubbens seniorer (A,B & C klass) och TG2/TG3 Juniorer